Vacature postdoc (deadline extended!)

Geplaatst: 17. mei 2017

Vacature voor post-doctoraal onderzoeker, 1.0 fte, 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging

Onderzoeksproject "Ik wil geen label, ik wil groei" (gelieve te reageren vóór 30 mei 2017, meer informatie onderaan dit bericht).

Kinderen hebben een inherente drang om zich te ontwikkelen, te leren en te groeien. Soms ontstaan er problemen in de ontwikkeling die vragen om meer begeleiding of hulp dan thuis of op school geboden kan worden. Deze vraag leidt er vaak toe dat kinderen een ‘label’ krijgen, dat wil zeggen een diagnostische classificatie zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme spectrum disorder (ASD) of dyslexie. De vraag is aan het ontstaan of labels noodzakelijk en/of wenselijk zijn; en zo niet, hoe een betere aanpak om problemen en hulpvragen in kaart te brengen eruit zou kunnen zien. Uitgangspunt hierbij is dat er niet alleen aandacht is voor wat ontbreekt, maar juist ook voor de mogelijkheden en potentie van het kind, het gezin en de omgeving waarin het opgroeit.

Dit interdisciplinair project heeft als doel om alle expertise op het gebied van ontwikkeling(sstoornissen) van leden van Developmental Disorders Team (DDT), wetenschappers/clinici van Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Faculteit Sociale Wetenschappers, en Ethiek Instituut van de Faculteit Geesteswetenschappen te verenigen om, samen met maatschappelijke en campus partners, de effecten van labels op het kind en zijn omgeving te onderzoeken. Daarnaast streven we ernaar een betere manier te ontwikkelen om de uitkomsten van diagnostiek weer te geven waarmee meer recht aan de persoonlijke situatie kan worden gedaan, om daarmee ook gerichtere behandeling te kunnen bieden.

Het project maakt deel uit van het strategische thema van de UU “Dynamics of Youth”.

Verantwoordelijkheden van de kandidaat:

 • Verzamelen van relevante literatuur, en voortrekkersrol nemen bij het schrijven van position paper samen met de leden van het Developmental Disorders Team (deadline inleveren position paper: 1 september 2017). Deze paper zal vervolgens (september-december) uitgewerkt worden tot een manuscript dat ingediend zal worden bij een internationaal tijdschrift. Dit paper (5-10 A4) geeft de stand van de wetenschap/het onderzoek uit de verschillende disciplines aan, in relatie tot de maatschappelijke context en zal de basis vormen voor het opzetten van verdere onderzoeksprojecten rondom dit thema. De verwachting is dat financiering voor dit project binnen DoY verlengd zal worden, waarmee dus ook, bij wederzijdse tevredenheid, het verlengen van de aanstelling mogelijk wordt.

  Identificeren van relevante maatschappelijke en campus partners voor samenwerking binnen dit project

  Uitvoeren van diepte-interviews met (potentiële) partners en evt. focusgroepen om de onderzoeksvragen op te halen en de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken

  Onderhouden van contacten met leden van het DDT en partners

  Het organiseren van bijeenkomsten met campus en maatschappelijke partners

  Begeleiden van 1 à 2 masters studenten die een thesis schrijven op een relevant onderwerp

Waar moet de kandidaat aan voldoen:

 • Gepromoveerd op een relevant onderwerp

 • Affiniteit met het project

 • Relevante onderzoekservaring; ervaring met diepte-interviews is een pré

 • Een goede beheersing van Nederlands en Engels (zowel geschreven als gesproken)

 • Goede organisatorische en sociale kwaliteiten; zelfstandig werker, maar ook een team-player

 • Motivatie en enthousiasme

Wat wij bieden

 • Werken in een dynamische omgeving, binnen een geïnspireerde en gemotiveerde groep van multidisciplinaire onderzoekers

 • Brede samenwerking met gerenommeerde instituten

 • Werken in een academisch ziekenhuis

 • Salariëring conform CAO universitaire medische centra

Gelieve te reageren voor: 30 mei 2017

De aanstelling zal per 25 juni 2017 van kracht worden.  

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Prof.dr. Sarah Durston, S.Durston@umcutrecht.nl. Sollicitaties, graag voorzien van CV, per email richten aan Prof. Durston.

 

Nieuws van Niche

Niche in de media

Hier vind je een overzicht van nieuwsartikelen over (onderzoekers bij) NICHE:

2017

Eerder:

 • Gedrag autisten te zien in hersenen (Volkskrant 2009)

 • Ontwikkeling van de hersenen anders bij autisme (Simons Foundation, 2009, Engels)

 • Sarah Durston in bestuur van De Jonge Akademie (2009)

 • Sarah Durston krijgt Hersenstichting Trofee voor de Wetenschap (2008)

 • Een kijkje in de keuken van... Patrick de Zeeuw (U-Blad 2008)

 • Sarah Durston treedt toe tot De Jonge Akademie (2007)

 • Het verhaal van... Sarah Durston (UMC Utrecht, Engels)

 • Sarah Durston krijgt VIDI (link naar pdf, 2006)

 • Sarah Durston krijgt VENI (U-Blad 2003)

 • ADHD-er gebruikt hersenen anders (De Volkskrant, 2003)

Vacatures bij Niche

Jobs

We are looking for a post-doctoral researcher. For more information click here.

Internships

Currently we have multiple internship positions (6+ months) available for Dutch speaking master-students on MRI- and EEG-projects. Applications and general questions regarding internships can be directed to Bob Oranje (B.Oranje-2 at umcutrecht.nl).

Students interested in an internship shorter than 6 months can contact Jeanette Sopacua (J. Sopacua at umcutrecht.nl)

Bachelor-/Master Thesis

If you are interested completing your bachelor-/master thesis at NICHE, please directly contact the researcher involved in the project you are interested in. For general inquiries regarding bachelor-/master theses, please contact Bob Oranje.