Dienke Bos gepromoveerd!

Geplaatst: 11. februari 2016

Op 11 februari 2016 heeft Dienke Bos haar proefschrift 'Under Construction. Brain connectivity and fatty acid treatment in developmental disorders' (In Opbouw. Connectiviteit in de hersenen en behandeling met omega-3 vetzuren bij ontwikkelingsstoornissen) succesvol verdedigd!


Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en ADHD zijn op dit moment de twee meest gediagnosticeerde kinderpsychiatrische aandoeningen. Er wordt gedacht dat hersengebieden bij kinderen met autisme of ADHD minder goed verbonden zijn. Zowel bij kinderen met autisme als ADHD werd in rust een afwijkend patroon van communicatie gevonden tussen hersengebieden die bijvoorbeeld betrokken zijn bij handelende vaardigheden of sociaal-cognitieve functies. Bij kinderen met autisme werden dergelijke afwijkingen overigens niet gevonden tijdens het uitvoeren van een cognitieve controle taak. Op anatomisch niveau lijkt er bij autisme verder ook sprake van verminderde verbondenheid van de witte-stofbanen die de prefrontaalcortex verbinden. Deze afwijking was ook gerelateerd aan de mate van gyrificatie, ofwel de manier waarop de prefrontaalcortex ineengevouwen is. In tegenstelling tot ASS waren er geen aanwijzingen voor afwijkende ontwikkeling van witte-stofbanen bij kinderen met ADHD.

Omega-3 vetzuren hebben een grote bekendheid verworven als het gaat om mogelijk alternatief of toevoeging op de behandeling van ADHD. Ze lijken inderdaad een positief effect te hebben op hersenontwikkeling. Specifiek lijkt inname van een hoge dosis omega-3 vetzuren aandachtsproblemen bij kinderen met en zonder ADHD  te verminderen.

Het gaat echter om een klein effect waarvan de klinische waarde moeilijk te duiden is. Behandeling van ADHD met medicatie heeft nog steeds een veel groter effect. Daarnaast werd geen effect gevonden op hersenactivatie tijdens een cognitieve controle taak. De mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van omega-3 vetzuren op hersenontwikkeling – zowel op normale ontwikkeling, als psychiatrische of neurologische aandoeningen – moeten nog verder verhelderd worden.

Het proefschrift, met Nederlandse samenvatting is hier te vinden!

 

 

 

Nieuws van Niche

Niche in de media

Hier vind je een overzicht van nieuwsartikelen over (onderzoekers bij) NICHE:

2017

Eerder:

  • Gedrag autisten te zien in hersenen (Volkskrant 2009)

  • Ontwikkeling van de hersenen anders bij autisme (Simons Foundation, 2009, Engels)

  • Sarah Durston in bestuur van De Jonge Akademie (2009)

  • Sarah Durston krijgt Hersenstichting Trofee voor de Wetenschap (2008)

  • Een kijkje in de keuken van... Patrick de Zeeuw (U-Blad 2008)

  • Sarah Durston treedt toe tot De Jonge Akademie (2007)

  • Het verhaal van... Sarah Durston (UMC Utrecht, Engels)

  • Sarah Durston krijgt VIDI (link naar pdf, 2006)

  • Sarah Durston krijgt VENI (U-Blad 2003)

  • ADHD-er gebruikt hersenen anders (De Volkskrant, 2003)

Vacatures bij Niche

Jobs

We are looking for a post-doctoral researcher. For more information click here.

Internships

Currently we have multiple internship positions (6+ months) available for Dutch speaking master-students on MRI- and EEG-projects. Applications and general questions regarding internships can be directed to Bob Oranje (B.Oranje-2 at umcutrecht.nl).

Students interested in an internship shorter than 6 months can contact Jeanette Sopacua (J. Sopacua at umcutrecht.nl)

Bachelor-/Master Thesis

If you are interested completing your bachelor-/master thesis at NICHE, please directly contact the researcher involved in the project you are interested in. For general inquiries regarding bachelor-/master theses, please contact Bob Oranje.