Sanne de Wit gepromoveerd!

Geplaatst: 22. april 2016

Op 21 april 2016 heeft Sanne de Wit haar proefschrift 'Long-term outcome in adolescents at ultra-high risk for psychosis: A focus on resilience' (Lange-termijn uitkomsten van adolescenten met een ultra-hoog risico op psychose: een focus op resilience) succesvol verdedigd. Gefeliciteerd Dr. de Wit!

De ultra-hoogrisico (UHR) criteria die binnen de psychiatrie gelden voor een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose blijken niet specifiek, maar eerder gerelateerd aan algemene psychopathologie. Sanne de Wit stelt in haar proefschrift dat bij het ontwikkelen van programma’s voor vroege herkenning van risicosymptomen hiermee rekening moet worden gehouden.

Sinds de introductie van UHR-criteria twintig jaar geleden is er veelvuldig onderzoek gedaan naar (neuro)biologische kenmerken van UHR-individuen en predictoren voor het ontwikkelen van een psychose. Echter, de percentages van individuen die een psychotische transitie ondergaan zijn sterk afgenomen in de laatste jaren. Daarnaast hebben recente studies aangetoond dat maar liefst 45 procent van de UHR-individuen herstelt van UHR-symptomen. Er is recent dan ook een toename in interesse om UHR-individuen die herstellen van UHR-criteria nader te bestuderen.

De focus van dit proefschrift ligt daarom niet op transitie maar juist op zogenaamde ‘resilience’ alsmede lange-termijn globaal functioneren. Daarbij is er gebruikgemaakt van klinische, neuropsychologische en structurele MRI-maten. Zowel klinische als neurobiologische onderzoeksresultaten van dit proefschrift laten zien dat UHR-criteria niet specifiek zijn voor een verhoogd risico op psychose maar eerder gerelateerd zijn aan algemene psychopathologie. De Wit is van mening dat bij het ontwikkelen van programma’s voor vroege herkenning van risicosymptomen hier rekening mee gehouden moet worden.

De tweede implicatie van De Wits bevindingen zijn hieraan nauw gerelateerd. De resultaten ondersteunen de recente bevindingen dat UHR-individuen dikwijls slecht functioneren onafhankelijk van of ze wel of niet een transitie ondergaan. Ze is daarom van mening dat de predictie zich moet toespitsen op lange-termijn globaal functioneren. Daarbij is er behoefte aan nieuwe therapieën en interventie programma’s met een nadruk op het verbeteren van functioneren in het algemeen.

Het proefschrift van Sanne, met een samenvatting in het Nederlands, is hier te lezen!

Nieuws van Niche

Niche in de media

Hier vind je een overzicht van nieuwsartikelen over (onderzoekers bij) NICHE:

2017

Eerder:

  • Gedrag autisten te zien in hersenen (Volkskrant 2009)

  • Ontwikkeling van de hersenen anders bij autisme (Simons Foundation, 2009, Engels)

  • Sarah Durston in bestuur van De Jonge Akademie (2009)

  • Sarah Durston krijgt Hersenstichting Trofee voor de Wetenschap (2008)

  • Een kijkje in de keuken van... Patrick de Zeeuw (U-Blad 2008)

  • Sarah Durston treedt toe tot De Jonge Akademie (2007)

  • Het verhaal van... Sarah Durston (UMC Utrecht, Engels)

  • Sarah Durston krijgt VIDI (link naar pdf, 2006)

  • Sarah Durston krijgt VENI (U-Blad 2003)

  • ADHD-er gebruikt hersenen anders (De Volkskrant, 2003)

Vacatures bij Niche

Jobs

We are looking for a post-doctoral researcher. For more information click here.

Internships

Currently we have multiple internship positions (6+ months) available for Dutch speaking master-students on MRI- and EEG-projects. Applications and general questions regarding internships can be directed to Bob Oranje (B.Oranje-2 at umcutrecht.nl).

Students interested in an internship shorter than 6 months can contact Jeanette Sopacua (J. Sopacua at umcutrecht.nl)

Bachelor-/Master Thesis

If you are interested completing your bachelor-/master thesis at NICHE, please directly contact the researcher involved in the project you are interested in. For general inquiries regarding bachelor-/master theses, please contact Bob Oranje.