3 december 2021

De duurzaamheidstransitie in de provincies

2 min read

De Nederlandse provincies zijn het er over eens: rond 2040 á 2050 moet Nederland energieneutraal zijn. Dat betekent dat er binnen de provincie net zoveel energie moet worden geproduceerd als dat er verbruikt wordt. Het is hierbij van belang om ook naar klimaatneutraliteit te streven, wat inhoudt dat de energieproductie op een duurzame manier wordt opgewekt. Hoewel elke provincie zijn unieke klimaatdoelen heeft opgesteld, komen ze in grove lijnen met elkaar overeen. In dit artikel nemen we enkelen van de belangrijkste aspecten met je door.

De energietransitie

Een van de centrale aandachtspunten van de duurzaamheidsstrategie, heeft te maken met de energietransitie. Dit betekent dat de provincies met name de nadruk leggen op windenergie, zonne-energie en warmte-energie. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie: vanuit de overheid wordt de aankoop van zonnepanelen gestimuleerd door subsidies, zodat zowel particulieren als de bedrijfssector overgaat op hernieuwbare energie. Bovendien doen verschillende gemeentes extra investeringen in windturbines en zijn er in heel Nederland diverse windparkprojecten in aanbouw. Tenslotte wordt er een vernieuwend netwerk aangelegd voor warmte-energie. Denk hierbij aan onder meer geothermie om de aardwarmte te gebruiken, het efficiënter inzetten van restwarmte van de elektriciteitsproductie en het genereren van meer energie die wordt opgewekt uit biomassa.

Duurzame infrastructuur

Een ander speerpunt in de duurzaamheidstransitie is het aanleggen van een duurzame infrastructuur. Denk hierbij aan het verduurzamen van (spoor)wegen, kanalen en bruggen. Bovendien speelt het creëren van een duurzame afvalinfrastructuur een belangrijke rol. Het op grote schaal recyclen en hergebruiken van oude materialen staat hierbij centraal, wat betekent dat er afvalverwerkingsprocessen moeten worden geïmplementeerd die daaraan bijdragen. Ook bedrijven spelen hier steeds meer op in. Zoek bijvoorbeeld eens op Logicwaste Hoeksche Waard voor meer informatie over het verduurzamen van het afvalproces van bouwvuil. Om in staat te zijn de afvalverwerkingsprocessen te stroomlijnen, is het belangrijk dat burgers, overheden en ondernemingen coherent samenwerken om de juiste oplossingen en gedragsnormen aan te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *